Przedszkolny konkurs plastyczny – wyniki

Pod koniec maja 2023 r. w przedszkolu został zorganizowany rodzinny konkurs plastyczny pt .: „Zdrowy styl życia w mojej rodzinie bez używek i nałogów”. Konkurs udało się zrealizować dzięki środkom finansowym z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności i twórczości dzieci oraz propagowanie zdrowego stylu życia bez używek i nałogów, poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. Dzieci wykazały się pomysłowością, kreatywnością i zaangażowaniem. Do konkursu złożono 26 prac. Przyznano następujące nagrody: I miejsce zdobyła Anna Jureczka, II miejsce Zofia Karapulka, III miejsce Zofia Trzepak.
Serdeczne gratulacje!

Marta Nawrocka