Oferta edukacyjna

Przedszkole w Zabełkowie pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą dla dzieci dzieci w wieku 3-6lat

w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego z dnia 24.02.2017  (Dz.U.z 2017r.poz.356).

 

Codziennie we wszystkich trzech oddziałach pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Naszą pracę opiekuńczo-wychowawczą oraz dydaktyczną, mającą na celu kształcenie oraz wspomaganie rozwoju małe dziecka organizujemy
w oparciu o 4 obszary z podstawy programowej oraz zgodnie ze zaleceniami i wytycznymi dotyczącymi ich realizacji.

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

Ponadto celem holistycznego kształtowania rozwoju młodego człowieka oferujemy państwu wachlarz zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli specjalistów  z danej dziedziny.

1. JĘZYKI NOWOŻYTNE  – celem nauki języków jest wyposażenie młodego człowieka w kompetencje niezbędne do efektywnego porozumiewania się we współczesnym, wielokulturowym społeczeństwie oraz ukształtowanie szacunku do odmienności narodowych. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z języka angielskiego oraz niemieckiego prowadzonych 2 razy w tygodniu po 30 min. w każdym z oddziałów*-

2. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE – nadrzędnym celem zajęć logopedycznych jest korygowanie zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jego rozwoju w taki sposób, by potrafiło prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem. Logopeda w przedszkolu ma za zadanie w szczególności

 • Wyrobienie i utrwalanie właściwego toru oddechowego
 • Kształcenie umiejętności słuchania
 • Usprawnianie motoryki narządów mowy
 • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
 • Rozwijanie i doskonalenie artykulacji
 • Rozwijanie percepcji słuchowej przez kształcenie wrażliwości słuchowej
 • Ustalenie nieprawidłowo realizowanych głosek oraz sposobu ich wymowy
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami mowy

Z naszymi wychowankami w tym roku będzie intensywnie pracowała Joanna Fiołka – specjalista neurologopeda. Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu będą odbywały się w każdą środę w godzinach od 10.00 do 14.00

3. KLUCZ DO UCZENIA SIĘ – Key to Learning to program, który stał się światowym hitem oraz zyskał uznanie i poparcie czołowych przedstawicieli psychologii rozwojowej małego dziecka. To wyjątkowy program zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jego wyjątkowość polega na tym, że przełamuje on dotychczasowy model edukacji oparty na zapamiętywaniu i odtwarzaniu informacji. Zamiast tego, Klucz Do Uczenia Się uczy najmłodszych samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy.Podczas zajęć dzieci uczą się jak zdobywać wiedzę samodzielnie i jak stosować ją w nowych warunkach. Rozwijają logiczne myślenie i umiejętność efektywnego wykorzystania swojej inteligencji do samodzielnego rozwiązywania problemów. Uczą się również akceptować odmienne opinie, dzięki czemu nabierają poczucia własnej wartości, uczą się tolerancji i dochodzenia do kompromisów. Kształtują  również wytrwałości w dążeniu do celu – zauważają, że nawet jeśli coś się nie udaje, to można to osiągnąć próbując kolejny raz i kolejny raz. To powoduje, że Dzieci nie zamykają się na krytykę, sugestie o błędach komentują : „ok, jeśli to jest źle, to spróbuję jeszcze raz”.

Zajęcia z Klucza do uczenia się  są prowadzone w każdej grupie wiekowej przez wychowawczynie danego oddziału.

4. KUFEREK TAJEMNIC – Celem programu jest rozwój umiejętności MYŚLENIA u dzieci w wieku 5-7 lat. Program zawiera “Narzędzia krytycznego myślenia – TOC”, których autorem jest Elli Goldratt.“Narzędzia TOC” są metodą, która rozwija myślenie krytyczne. Pakiet Edukacyjny “Kuferek Tajemnic” pomaga w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

Zajęcia z wykorzystaniem metod TOC są prowadzone w każdej grupie wiekowej przez wychowawczynie danego oddziału.

5. ZAJĘCIA RELAKSACYJNE I BAJKOTERAPIA – zajęcia relaksacyjne mają na celu wyciszenie oraz rozładowanie napięcia i negatywnych emocji. Natomiast bajkoterapia to – mówiąc najprościej – terapia przez bajki. Jak wykazały badania psychologów, czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w przedszkolu. Bajkoterapia to także doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, choćby przed snem, po dniu pełnym wrażeń lub pracy. Bajkoterapia to metoda nowa, genialna w swej prostocie, łatwa do nauki dla każdego, skuteczna i zyskująca coraz większą popularność na świecie.

Zajęcia te są prowadzone w każdym oddziale przez wychowawczynie danej grupy.

6. ZAJĘCIA MUZYCZNO – RUCHOWE, PLASTYCZNE, SPORTOWE – wychowawczynie każdej z grup stwarzają dzieciom codziennie możliwość do obcowania z muzyką poprzez naukę piosenek, tańców, grę na instrumentach, słuchanie muzyki poważnej, gry i zabawy rytmicznej oraz swobodną ekspresję muzyczną. Dzieci mają także okazję uczestniczyć w zajęciach plastycznych, na których eksperymentują z różnorodnym materiałem plastycznym, poznają różne techniki oraz kształtują poczucie estetyki i zamiłowanie do sztuki. Na tych zajęciach nie tylko malujemy farbami, czy wykonujemy wyklejanki. Nasze dzieciaki mają możliwość również majsterkowania, tworzenia różnorodnych form przestrzennych oraz projektów. Głównym celem zajęć sportowych jest propagowanie zdrowego nawyku codziennego ruchu, nauka współzawodnictwa oraz wspomaganie rozwoju fizycznego dzieci. Zajęcia te dostarczają również naszym milusińskim wiele radości oraz frajdy.

Zajęcia te są prowadzone codziennie w każdym oddziale przez wychowawczynie danej grupy.

Ponadto nasze nauczycielki pracują nowoczesnymi metodami, które mają znaczący wpływ na intensyfikację holistycznego rozwoju dziecka w przedszkolu. Stosujemy w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej m.in. metody:

 • Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss
 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne
 • Pedagogiki Zabawy KLANZA
 • Gimnastyki Mózgu Paula Dennisona
 • wychowania muzycznego Carla Orffa
 • Ruchu w rytmie Kniessów

Nasze przedszkole daje dzieciom również możliwość prezentowania swoich talentów oraz umiejętności w różnego rodzaju przeglądach oraz konkursach organizowanych przez GZOKSiT w Tworkowie, różnorodne organizacje publiczne oraz inne placówki oświatowe.

Organizujemy także częste spotkania z ciekawymi przedstawicielami społeczności lokalnej oraz wycieczki umożliwiające dzieciom poznanie najbliższej okolicy i zdobycie nowego doświadczenia.