Organizacja

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Oddział przedszkolny placówką prowadzoną jest przez Gminę Krzyżanowice.

Nadzór pedagogiczny prowadzony jest przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku.

oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od  7.00 do 16.00.

Wyżywienie – stawka dzienna

śniadanie +obiad – 8 zł

śniadanie + obiad+podwieczorek – 10 zł

Płatność należy uregulować do 12 dnia każdego miesiąca u intendentki w godzinach wyznaczonych na tablicy informacyjnej dla rodziców.

Godziny spożywania posiłków:

śniadanie – 9.00

obiad – 12.30

podwieczorek – 14.30

DOKUMENTY PRZEDSZKOLA

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

Koncepcja pracy Przedszkola

Sprawozdanie finansowe za rok 2018