Gala laureatów

19 czerwca odbyło się podsumowanie roku szkolnego 2022/2023 czyli gala laureatów konkursów powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Nasze przedszkole miało swoje osiągnięcia we wszystkich tych dziedzinach i tak serdecznie gratulujemy osiągnięć: całej grupowe starszaków, Nikodemowi Rycka, Kacprowi Chłapek, Wojtkowi Seemann, Paulinie Brańskiej, Lilianie Buba, Idze Stanuch, Zofii Mazur, Zofii Klyszcz, Agacie Krupa, Marcie Hiltawskiej i Amelii Kupka. Nagrodzone zostały również panie nauczycielki przygotowujące do konkursów Anna Nowak i Marta Nawrocka.