Pożegnanie przedszkola

17 czerwca odbyła się uroczystość pożegnania starszaków. Dziesięć miesięcy wspólnych zabaw i zajęć, podróży po porach roku i żywiołach szybko minęło, aż nadszedł czas wakacji i pożegnań. W uroczystości udział brał jeden rodzic oraz pracownicy placówki. Starszaki dostojnie i odświętnie ubrane prezentowały swoje umiejętności artystyczne, recytatorskie i taneczne. Nie zabrakło emocjonalnej prezentacji multimedialnej skierowanej do rodziców oraz upamiętniającej pobyt dzieci w przedszkolu. Po części artystycznej przyszedł czas na rozdanie dyplomów dzieciom oraz podziękowania dla rodziców, którzy byli zaangażowani w działania na rzecz placówki i udzielali się bezinteresownie. Kolejni absolwenci naszego przedszkola opuszczają nas, by rozpocząć po wakacjach naukę w klasie pierwszej. Życzymy im wielu sukcesów i spełnienia marzeń oraz bezpiecznych i radosnych wakacji. Pamiętajcie o nas, o swoim przedszkolu.

Jeśli tęsknota mnie ogarnie,

Kiedy już będę uczniem w szkole –

To znajdę wyjście,

Wiem, co zrobię:

Przyjdę odwiedzić swoje przedszkole…

                                                                                                                                                    Anna Nowak