Festyn Rodzinny

4 czerwca br. pod wiatą w Rudyszwałdzie  odbył się Festyn Rodzinny, w którym uczestniczyła  cała społeczność ZSP, rodziny naszych podopiecznych oraz zaproszeni goście. Najważniejszym punktem spotkania były występy  artystyczne dzieci, w których każda klasa oraz grupa przedszkolna  zaprezentowała  program artystyczny: taneczno-wokalny. Pani Dyrektor Anna Kubica powitała wszystkich przybyłych gości  oraz[…]