Zajęcia z wykorzystaniem dywanu TupuTan

Nowy rok szkolny ruszył pełną parą, a my intensywnie zaczęliśmy wdrażanie naszej innowacji pedagogicznej, podczas której w ramach zajęć nauczycielki jako innowacyjną pomoc dydaktyczną wykorzystują dywan TupuTan. W grupie średniaków podczas zajęć dzieci wyróżniały figury: kwadrat, trójkąt, prostokąt. Podczas zabaw matematycznych przeliczały liczmany-samochody oraz kształtowały umiejętność szybkiej reakcji na sygnały” szereg, rząd, pary. Natomiast w grupie starszaków dywan został wykorzystany do zabaw i ćwiczeń przygotowujących do nauki czytania. Dzieci przeliczały ilość słów w zdaniach oraz wyróżniały usłyszane głoski na początku wyrazów. Natomiast w ramach zabaw matematycznych dywan posłużył nam jako ogromna plansza do gry z użyciem kości. Oczywiście tak atrakcyjna pomoc dydaktyczna wpłynęła na zaangażowanie dzieci podczas zajęć. Wszyscy chętnie oraz aktywnie uczestniczyli we wszelkich zaproponowanych zabawach. Zapraszamy na fotorelację:)