Zajęcia otwarte w grupie starszej

Dnia 15.10.2018 grupa starsza gościła w przedszkolu swych rodziców. Dzieci postanowiły przedstawić swe umiejętności i zaprezentowały występ z okazji 100-lecia Niepodległości. Występ rozpoczął się od tradycyjnego poloneza oraz od odśpiewania przez wszystkich hymnu polskiego. Następnie dzieci zaprezentowały swe umiejętności recytatorskie poprzez wiersze takie jak „11 listopada”, „Barwy Ojczyste” „Polska” „Katechizm polskiego dziecka” , śpiewały hymn przedszkola w Zabełkowie „Przedszkole drugi dom” oraz piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Pokaz umiejętności dzieci zakończył się tańcem śląskim „Trojak”. Gromkie brawa były dowodem iż występ dzieci był bardzo udany i się podobał. Po tej części zostały przekazane rodzicom informacje na temat wyników wstępnej obserwacji dzieci 5 i 6- letnich oraz przeprowadzona została ankieta na temat patriotyzmu w przedszkolu.