Zajęcia otwarte w grupie starszej

17 kwietnia w grupie starszej odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Przedszkolaki z niecierpliwością oczekiwały wizyty rodziców, a podczas zajęć każdy starał się zaprezentować jak najlepiej. Dzieci miały do wykonania przeróżne zadania, zadania te w głównej mierze dotyczyły takich zagadnień jak kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, doskonalenie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności dodawania na konkretach oraz doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Dzieci wykonywały zadania typu: dokonywanie analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej wyrazów (układanie modelu wyrazu, czytanie ze zrozumieniem – dobieranie obrazków do odczytanych wyrazów i zdań), wyróżnianie głosek na początku i na końcu wyrazów oraz wykonywanie działań na liczbach – dodawanie, odejmowanie w zakresie 10. W czasie tych zajęć rodzice mieli możliwość obserwowania swoich pociech podczas zajęć, ich aktywności, koncentracji uwagi oraz zasobu wiadomości i umiejętności. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych formach działalności, dając wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu w działanie.