Zajęcia otwarte w grupie młodszej

Dnia 07.06.2017r. odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców grupy młodszej 4,5-latków. Zajęcia te miały przede wszystkim na celu pokazać rodzicom jakie postępy zrobiły dzieci w przeciągu całego roku. Głównym celem zajęć było pokazanie rodzicom jak dzieci radzą sobie z takimi umiejętnościami jak: dzielenie wyrazów na sylaby (oraz ich przeliczanie), wyróżnianie głosek na początku wyrazu, zapamiętywanie obrazu graficznego swego imienia oraz innych wyrazów, rozpoznawanie i zapamiętywanie figur geometrycznych. W zajęciach tych użyte też były elementy m. G. Domana, której głównym celem jest rozwijanie zainteresować czytelniczych. Metoda ta pozwala dzieciom zapamiętywać nie tylko obraz graficzny różnych wyrazów ale przede wszystkim uczy koncentracji uwagi, logicznego myślenia oraz pozytywnego nastawienia do nauki czytania. Wszystkie zabawy, w których dzieci prezentowały swe umiejętności zaprezentowane były na dywanie Tuputan, który doskonale sprawdził się w swej roli bo to dzięki niemu dziecko uczy się orientacji w schemacie swego ciała. Zajęcia nagrodzone były brawami rodziców z czego wysuwa się jeden bardzo przyjemny wniosek- zajęcia się podobały. Anna Nowak