XXV Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych

27 kwietnia 2017 r.  w Centrum Kultury w Tworkowie odbył się XXV Międzynarodowy Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych. Wzięli w nim udział mali artyści z placówek z powiatu raciborskiego, wodzisłaskiego i Czech.
W sumie wystąpiło czternaście grup. Nasze przedszkole reprezentowała grupa starsza, która wraz z panią Michasią przygotowała inscenizację legendy polskiej Szewczyk Dratewka. Występy oceniała komisja artystyczna w składzie: Grażyna Tabor (reżyserka i aktorka teatralna) oraz Bernadeta Klement, Henryka Otawa, Anna Gajęcka (emerytowane dyrektorki i wychowawczynie kilku pokoleń przedszkolaków). Muzyka, pomysłowe dekoracje i ciekawe stroje, a przede wszystkim świetnie zagrane przez małych aktorów role wzbudziły uznanie dorosłych widzów, a wśród dzieci obserwujących występy swoich rówieśników ogromne zainteresowanie – relacjonują organizatorzy. Każda grupa za swój występ otrzymała zestaw zabawek.