Wizyta w Urzędzie Miasta Bohumin

15 lutego w Urzędzie Miasta Bohumin, w ramach współpracy polsko-czeskiej odbyło się spotkanie z udziałem dwóch placówek: Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie oraz  Mateřská škola FIT Fit školka w Bohuminie. Na zaproszenie dyrektor czeskiego przedszkola  Vilmy Valentovej w spotkaniu uczestniczyli, dyrektor GZOKSiT Krzyżanowice Daria Wieczorek, dyrektor przedszkola w Zabełkowie Rita Wieczorek,  burmistrzowie miasta Bohumin, Lumír Macura oraz Igor Bruzl, Pavla Skokanová przedstawicielka Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Táňa Kotová i Michaela Sigmund-Lasak. Celem spotkania było podsumowanie rocznej współpracy nawiązanej pomiędzy placówkami przedszkolanymi, a także przedstawienie lokalnym władzom powstałej, w tamach owej współpracy Przedszkolnej Książki kucharskiej polsko-czeskiej z regionalnymi przepisami w wykonaniu dzieci. Podczas spotkania dyrektor Fit školka Vilma Valentova w pięknym słowach nakreśliła obraz współpracy pomiędzy naszymi placówkami, natomiast dyrektor Rita Wieczorek przedstawiła szczegółowo dotychczas podjęte działania. Zostały również nakreślone działania na najbliższe miesiące. Spotkanie było także doskonałą okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń, porównania obydwu systemów edukacji, czeskiego i polskiego oraz podkreśleniu wspólnych elementów kulturowych mieszkańców pogranicza czesko-polskiego. Naszym  czeskim przyjaciołom serdecznie dziękujemy wspaniałe i ciepłe przyjęcie, a także życzymy dalszej tak owocnej współpracy.