wizyta strażaka

29 listopada w naszej placówce zostały przeprowadzone ćwiczenia próbnej ewakuacji w razie zagrożenia pożarowego. Naszym ćwiczeniom przyglądał się pan Tomasz Brański  –  strażak w Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, a prywatnie tata Ediego z grupy starszej. Pan Brański po zakończonych ćwiczeniach pochwalił naszych najmłodszych za dyscyplinę, szybką reakcję oraz sprawnie przeprowadzoną ewakuację. Następnie już w sali przedszkolnej przeprowadził z dziećmi pogadankę nt bezpiecznego zachowania w kontakcie z ogniem oraz sytuacji zagrożenia. Pani Brańskiemu serdecznie dziękujemy za wizytę w naszej placówce oraz propagowanie wśród najmłodszych zasad bezpieczeństwa na co dzień.