Sprzątanie świata

Codziennie kształtujemy u naszych najmłodszych poszanowanie środowiska naturalnego oraz wpajamy zasady ekologicznego stylu życia, w tym segregacji śmieci. Jednak kwiecień jest szczególnym miesiącem, w którym poruszamy tematykę zanieczyszczenia środowiska. Jak co roku również i w tym nasze przedszkole aktywnie włączyło się do akcji Sprzątania Świata. Wyposażeni w rękawiczki oraz worki na śmieci wyruszyliśmy na spacer ulicami Zabełkowa, porządkując okoliczne chodniki, pobocza i skwerki. Nie zapomnieliśmy również o wysprzątaniu naszego przedszkolnego ogródka oraz terenu placu zabaw. Świat bez śmieci jest piękniejszy i zdrowszy! Pamiętajmy o tym na co dzień 🙂