Niezwykłe spotkanie z „Uśmiech” -em

Międzynarodowy Dzień Tańca na całym świecie obchodzony jest pod koniec kwietnia.
Jednak w naszym przedszkolu w Zabełkowie odbył się 13 czerwca ponieważ zaproszeni na
niego zostali szczególni goście pani Ilona Świerczek instruktor i pedagog tańca zespołu
tanecznego „Uśmiech” wraz z jego dziesięcioosobową reprezentacją. Śmiało możemy
powiedzieć, że taniec towarzyszy nam w naszym przedszkolu każdego dnia, pojawia się o
różnych porach i w różnych formach. Stąd też pojawił się pomysł, aby właśnie o nim
opowiedziała nam pani Ilona. Dzieci dowiedziały się między innymi o tym, że prosty
spontaniczny taniec to splot nawet kilku gestów, ma on sprawiać przyjemność dawać upust
wyobraźni, można też traktować go nieco poważniej rozwijając umiejętności pod kierunkiem
nauczycieli tańca. Taniec daje wiele korzyści jak sprawność fizyczną, spełnienie artystyczne i
sceniczne. Wpływa nie tylko korzystanie na nasze ciało ale i na nasze samopoczucie. Taniec
może również pomóc w nawiązaniu kontaktu z samym sobą i połączeniu umysłu z ciałem.
Przynależność do zespołu tanecznego uczy pracy w zespole, odpowiedzialności za grupę,
systematyczności i wytrwałości, dyscypliny, przestrzegania określonych jasno zasad,
pokonywania własnych słabości, tolerancji, asertywności. Pożyteczne i bezpieczne
wypełnienie czasu wolnego młodzieży oddala ją od będących często źródłem różnych
patologii subkultur oraz promuje właściwy system wartości. Pani Ilona opowiedziała również
o tym skąd czerpie pomysły na nowe układy taneczne oraz kto zajmuje się projektowaniem
strojów. Kulminacyjnym punktem spotkania był pokaz taneczny „Uśmiechu” w Sali ZSP
Zabełków, który zachwycił nie tylko dzieci przedszkolne, ale również i szkolne. Krótka
pogadanka na temat zaprezentowanych układów tanecznych uświadomiła dzieciom, jak
ważny jest ruch i jego doskonalenie. Wreszcie ile godzin i lat trzeba pracować by
prezentować tak wysoki poziom artystyczny jak u naszych gości. Na pamiątkę spotkania
dzieci przedszkolne otrzymały od całego zespołu „Uśmiech” dużego pluszowego misia,
którego wygrały trzy tygodnie temu w turnieju tanecznym oraz własne medale. Medale,
które jak wspomniała pani Ilona są ważne i mają wartość, ale to co się najbardziej liczy w
każdej wygranej to szacunek do samego siebie oraz dobro i przyjaźń łącząca tancerki zespołu.
To właśnie te cechy tak naprawdę są zwycięstwem. Wręczenie medali było niezmiernie
cennym gestem, który miał dla dzieci ogromne znaczenie. W ramach podziękowań, dzieci
przedszkolne przekazały pani Ilonie własnoręcznie wykonaną kartę z podziękowaniami,
ramkę zawierającą następujący cytat „O tańcu nie da się pisać […] taniec trzeba tańczyć”
oraz słodki upominek dla wszystkich tancerek. Na zakończenie spotkania na twarzach
każdego dziecka było widać szczery „Uśmiech”. Mamy przekonanie oraz nadzieję, że
„spotkanie z tańcem” które pani Ilona tak pięknie przeprowadziła nie było naszym ostatnim.

Anna Nowak