Przegląd teatrzyków przedszkolnych

XXVIII Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych Gminy Krzyżanowice pod patronatem Starosty Raciborskiego za nami. Dzisiaj, 19 kwietnia, w drugim dniu Przeglądu uczestniczyło pięć przedszkoli z terenu gminy Krzyżanowice i powiatu raciborskiego. Wystąpiły zespoły przedszkolne z Tworkowa, Zabełkowa, Nędzy Raciborza (Przedszkole nr 13) i Bieńkowic.W ciągu dwóch dni Przeglądu wystąpiło 10 przedszkoli i blisko 250 dzieci. Wszystkim występom, z wielką uwagą, przyglądało się jury w składzie: Bernadeta Klement – wieloletni dyrektor przedszkola w Tworkowie, pedagog; Agnieszka Winiarczyk – wieloletni dyrektor biblioteki w Krzyżanowicach; Małgorzata Frenzel – pasjonatka tańca, choreograf zespołu folklorystycznego. W Przeglądzie uczestniczył zastępca wójta gminy Krzyżanowice Wolfgang Kroczek. Gości przywitała dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek.Serdeczne pozdrowienia przekazał wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki.