Poznajemy literkę „O”

W trzecim tygodniu września w grupie starszaków zaczęła się przygoda z alfabetem. Dzieci rozpoczęły zajęcia witając się częściami ciała – zabawą, która usprawnia orientację w schemacie ciała. W świat literki „o” wprowadziło nas opowiadanie pt. „Ola i osa”. Wyeksponowany został wyraz podstawowy „oko” i „Ola”. Dzieci rozwiązywały zagadki, dzieliły wyrazy na sylaby oraz głoski. Szukały innych wyrazów zaczynających się na literkę „o”. Dowiedziały się również, że jest to samogłoska. W dalszej części naszych zabaw były ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe. Przedszkolaki obserwowały jak wygląda literka, którą właśnie poznawali i w jaki sposób należy ją pisać. Zapoznali się z jej wyglądem, do czego jest podobna, w którym  miejscu należy zacząć kreślić literkę, w jakim kierunku prowadzić dłoń. Porównywały wielkość liter. Odtwarzały literkę kreśląc ją w powietrzu oraz używając kreatywnych drucików. Układały papierowe foremki na literce ćwicząc i zapamiętując jej kształt. Wykonywały również ćwiczenia w kartach pracy. Dla utrwalenia  i lepszego zapamiętania literki „o” układały za pomocą drewnianych klocków wyraz „oko” za pomocą wydrukowanych literek, które po skończonym zadaniu trafiły do słoiczka, w którym dzieci będą zbierać kolejne. Po intensywnych i bardzo pracowitych zajęciach zakończyliśmy je relaksacyjnie naśladując głośny, Teraz rodzice mogą się swobodnie bawić z dziećmi w domu nowo poznaną literką podobnie jak my dziś ją poznawaliśmy. Wszystkim życzymy wesołej zabawy.

Anna Nowak