Powitanie Wiosny

21 marca tradycyjnie pożegnaliśmy zimę a powitaliśmy długo wyczekiwaną wiosnę. Podczas zajęć w grupach dzieci bawiły się przy dźwiękach wiosennych piosenek, rozwiązywały zagadki dotyczące zwiastunów wiosny oraz poznawały tradycje związane z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny. Kilka dni wcześniej grupa młodsza przygotowała tradycyjne gaiki a grupa starsza marzannę. Po zajęciach przyszedł czas na spacer ulicami Zabełkowa, podczas którego dzieci żegnały zimę a witały wiosnę. Tego roku po raz pierwszy marzanna nie została spalona, a rozebrana, co dzieciom bardzo się spodobało. W wesołych humorach wróciliśmy do przedszkola.