Podsumowanie konkursu plastycznego

Podsumowanie

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Będzie dobrze”

            Konkurs plastyczny skierowany był do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie. Głównym jego celem było nie tylko rozwijanie zainteresowań plastycznych, ale i budzenie nadziei na dobrą przyszłość, w której znów wszystko będzie jak dawniej czyli dobrze. Na konkurs wpłynęło 16 prac, z których Jury wyłoniło i wyróżniło 6. Prace oceniane były według następujących kryteriów: samodzielność wykonania, oryginalność pomysłu, stopnień trudność (odpowiedni do wieku autora pracy), ogólny wyraz artystycznych. Wszyscy uczestnicy konkursu, otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie wraz ze słodkim upominkiem, a osoby wyróżnione zostaną nagrodzone upominkami. O odbiorze dyplomów i upominków rodzice zostaną poinformowani drogą WhatsApp.

Wyróżniono w kategorii:

Przedszkole

3,4-latki- Łucja Studnic

5,6-latki- Emila Chrysteczko, Oliwia Hanc

Klasy I-III

I klasa- Nicola Chłapek

II klasa- Dawid Przybyła

III klasa- Aleksandra Kotulak

Dziękuję wszystkim dzieciom za udział w konkursie oraz gratuluję pomysłowości.

Anna Nowak

PRACE WYRÓŻNIONE

POZOSTAŁE PRACE