Ogólnopolski projekt „Muzykącik”

Grupa młodsza Przedszkola w Zabełkowie we wrześniu 2020 r. przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego projektu pt. „Muzykącik- Kreatywność budzi w nas muzyka – Muzogramowa przygoda dla smyka!”. Głównym celem projektu była popularyzacja muzyki klasycznej, propagowanie Muzogramów oraz ich wszechstronnego wpływu na rozwój i kształcenie dzieci. Muzogramy są to usystematyzowane i uporządkowane szeregi znaków graficznych, opracowane i kreślone zgodnie z przebiegiem konkretnego utworu muzycznego. Praca z wykorzystaniem muzogramów oparta jest na metodzie, która zawiera w sobie elementy ćwiczeń grafomotorycznych, logorytmicznych, terapii ręki oraz aktywnego słuchania muzyki. Maluszki wraz ze swoją wychowawczynią, panią Michaela Sigmund-Lasak co miesiąc brały aktywny udział w zabawach muzycznych, inspirowanych utworami z kanonu muzyki klasycznej. Przedszkolaki poznały m.in. takie klasyki jak: „Contradanza” oraz „German dance” Beethovena, „Pizzicato” Leo Delibes, „Taniec cukrowej wieszczki” Piotra Czajkowskiego, czy też „Jazz Suit March” Dimitrija Szostakowicza oraz wiele innych. Realizacja projektu przyczyniała się nie tylko do popularyzacji muzyki klasycznej, ale także do uświadomienia zarówno dzieciom jak i rodzicom wartości jaką owa muzyka niesie ze sobą, szczególnie w kształceniu najmłodszych dzieci poprzez rozpowszechnienie świadomości na temat wieloaspektowego wpływu muzyki na rozwój dzieci. Poprzez udział w projektowych zadaniach dzieci kształtowały również koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową, orientację w schemacie ciała i przestrzeni, poczucie rytmu oraz doskonaliły pamięć muzyczną. A ponad to, co najważniejsze, czerpały radość  z każdego działania i rozwijały swoją wrażliwość na piękno muzyki klasycznej.

Michaela Sigmund-Lasak,