Ogólnopolski Program Kraina Zmysłów „Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam i dotykam”

W roku szkolnym 2021/2022 grupa młodsza bierze udział w Ogólnopolskim Programie Kraina Zmysłów „Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam i dotykam”. Głównym celem programu jest upowszechnienie elementów metody integracji sensorycznej wśród dzieci i nauczycieli oraz rodziców, dostarczanie dzieciom zróżnicowanych bodźców sensorycznych wspierając ich rozwój pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej oraz uzmysłowieniu dzieciom czym są zmysły i jaką rolę pełnią w życiu każdego człowieka. Ponadto program sprzyja rozwijaniu kreatywności i chęci eksplorowania otoczenia poprzez różnorodne dostarczanie bodźców. Program odwołuje się do Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. W 3 tygodniu września dzieci rozpoczęły realizację jednego z dwóch zadania na miesiąc wrzesień, bowiem każdego miesiąca na dzieci będą czekać dwa interesujące zadania. Program zainteresował dzieci tak bardzo, że z niecierpliwością czekają na kolejne ciekawe zadania. A z dodatkową atrakcją programu czyli gumą o nazwie SIGUMA każde zajęcia stają się jeszcze bardziej interesujące i inspirujące.

Anna Nowak