Ogólnopolski Konkurs Piosenki Zimowej ,,Na zimową nutę”

Pod koniec stycznia odbył się Ogólnopolski Konkurs Piosenki Zimowej „Na zimową nutkę”. Konkurs
organizowany był przez Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku. W
konkursie wzięły udział dzieci w wieku 3-6 lat z przedszkoli z całej Polski. Na konkurs wpłynęło 118
zgłoszeń ze 101 przedszkoli. Przesłane filmy wideo podlegały ocenie Komisji Konkursowej. Komisja
Konkursowa w składzie: Agata Łukaszewicz, Bogusława Sobczak, Joanna Sobolewska, Karolina
Wojciechowicz, Małgorzata Kubiak dokonała oceny poziomu otrzymanych zgłoszeń wg przyjętych
kryteriów, zgodnie z regulaminem konkursu. Wyróżnienie w konkursie otrzymała Liliana Buba biorąca
udział w konkursie. Serdeczne gratulacje!

Anna Nowak