Nauka wrażliwości poprzez rzeźbę

24 lutego nasze Przedszkole w Zabełkowie odwiedził bardzo znany w regionie rzeźbiarz pan Józef
Burszyk. Pan Józef rzeźbiarstwem zajmuje się już od ponad 20 lat. Jego największym zamiłowaniem
jest rzeźbienie postaci. Pan Józef opowiedział dzieciom o tajnikach swej pracy, która jest jak sam
zaznaczył jego największą pasją. Wprowadził dzieci w świat tak inny, tak magiczny i niezwykły, a
przede wszystkim nieznany dla dzieci. Przedstawił on i dokładnie opowiedział nie tylko o swych
pracach, które ze sobą przywiózł lecz również przedstawił narzędzia do ich wykonywania. Dzieci nie
szczędziły panu Józefowi wielu pytań, były zafascynowane i oczarowane jego opowieściami.
Najszczęśliwszym momentem dla dzieci była jednak możliwość wyrzeźbienia przez każde z nich
czegoś na drewnie. Pan Józef obecnie ma na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw, a jego prace są na
obydwu półkulach. Jest samoukiem jak zaznaczył, który ceni sobie oryginalność. Lubi rzeźbić postacie,
zarówno fikcyjne jak i autentyczne. Stosuje również tradycyjne techniki rzemieślnicze – bednarstwo
(wyrabianie naczyń drewnianych techniką klepkową). Jego chlubą jest rzeźba w czarnym dębie sprzed
2000 lat. Wyrzeźbił postać Chrystusa w drzewie certyfikowanym przez AGH w Krakowie. Organizuje
również od kilkunastu lat Międzynarodową Wystawę Szopek Bożonarodzeniowych. Na pytanie o
ulubioną rzeźbę, odpowiada zdecydowanie: Pan Jezus z motylem z czarnego dębu. Motyl –
symbolizuje piękno, ale i nadzieję… Stąd połączenie krzyża i motyla. Na koniec spotkania pan Józef
zaznaczył, iż naszym wspólnym obowiązkiem jest pokazać, trzymać za rączkę, uczyć wrażliwości już
od najmłodszych lat poprzez sztukę bo od zawsze wiadomo, że sztuka uczy wrażliwości.

Anna Nowak