Muzyczne dary w Zabełkowie dla Dzieciątka

Boże Narodzenie, motywując od wieków do szukania prawdy i opowiedzenia o przyjściu na świat
Zbawiciela, stało się w Przedszkolu w Zabełkowie inspiracją do przygotowania Musicalowych Jasełek
czyli barwnego, muzyczno-tanecznego występu przedszkolaków pod okiem nauczycielki, pani Ani
Nowak. Poprzez ruch, gesty, taniec i rekwizyty starszaki i maluchy bardzo barwnie przedstawiły
poszukiwanie schronienia przez Józefa i Maryję, wrogość ludzi wobec siebie po odrzuceniu
Dzieciątka, przemianę serc za sprawą Aniołów i Dobrej Nowiny oraz radość w wyniku powitania
Bożego Syna. Sala gimnastyczna z małymi artystami i zgromadzoną publicznością w czwartkowe i
piątkowe popołudnia, przepełniona muzyką, taneczną choreografią, zapachem sianka i świerkowych
gałązek przy cudnej dekoracji, stała się wspaniałym miejscem spotkań nie tylko dla rodziców, ale
również dla lokalnego środowiska z okazji Narodzenia Bożej Dzieciny.

Anna Nowak