Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w grupie młodszej

Konwencja o Prawach Dziecka, zwana Światową Konstytucją Praw Dziecka, została uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. Co warto podkreślić – inicjatorką tego dokumentu była Polska. Inspiracją dla twórców projektu  była myśl Janusza Korczaka, który jako pierwszy nawoływał do podmiotowego traktowanie dziecka. Również w naszym przedszkolu w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych kierujemy się postulatami Korczaka i dbamy by nasze przedszkolaki znały swoje nie tylko obowiązki ale również prawa. Dzieci z grupy młodszej w ramach zajęć poruszających tematykę Praw Dziecka dowiedziały się co oznaczają poszczególne postulaty Konwencji Praw Dziecka. Był to również idealny moment do rozmów o tolerancji i równości wszystkich dzieci na świecie. Przedszkolaki poznały zatem różnorodne kraje i mieszkające w nich dzieci. Tego dnia nie obyło się również bez zabaw z chustą animacyjną, które dostarczają naszym maluchom zawsze dużo radości. Na zakończenie każdy przedszkolak pozostawił pamiątkowy odcisk swojej dłoni na serduszku jako symbol znajomości Praw Dziecka.

Michaela Sigmund-Lasak