Jo wom godom… Gminny Konkurs Gwary Śląskiej

Okazuje się, że najmłodsi lubią mówić gwarą i wcale się jej nie wstydzą. Z wdziękiem, zabawnie i z doskonałym akcentem – podczas gminnego konkursu gwary – prezentowali prozę i poezję po śląsku. Popularyzacja gwary śląskiej, kultywowanie tradycji i zwyczajów przygranicznej ziemi krzyżanowickiej, a także możliwość pokazania umiejętności recytatorskich i gawędziarskich dzieci i młodzieży to cel konkursu organizowanego od jedenastu lat przez Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki. Na scenie tworkowskiego Centrum Kultury 15 marca znajomością gwary mogli pochwalić się najmłodsi – przedszkolacy oraz nieco starsi – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści.  W XI Gminnym Konkursie Gwary Śląskiej swój talent recytatorski zaprezentowało 130 uczestników. Po raz trzeci w „kategorii dorośli” widzowie mogli zobaczyć 7 prezentacji. Występom przyglądał się wójt gminy Grzegorz Utracki. Jury w składzie: dr Kornelia Lach – autorka wielu książek o kulturze pogranicza polsko-czeskiego, Agnieszka Drobna – emerytowana polonistka, autorka wielu tekstów gwarowych, Maria Kostrzewa – poetka, gawędziarka, Agnieszka Winiarczyk – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Krystyna Lamczyk – długoletnia przewodnicząca KGW w Tworkowie oceniło 97 występów. Panie były pod wrażeniem wysokiego poziom występów przedszkolaków i uczniów, którzy prezentowali teksty z ogromnym wyczuciem i zrozumieniem. Konkurs ukazał bogactwo różnorodnych tekstów, bardzo często pisanych specjalnie na konkurs przez nasze gminne poetki i gawędziarki. Jurorki zwróciły uwagę na to, że dzieci perfekcyjne władają gwarą śląską, która ma wiele lokalnych odmian. Ponadto młodzi wykonawcy poprzez swoje prezentacje przypomnieli dawne zwyczaje, obrzędy oraz pokazali życie dawne i współczesne mieszkańców gminy Krzyżanowice. Nasze przedszkole reprezentowali: Nadia Swoboda, Emilia Kupka, Michał Starostka oraz Szymon Pietrasz. Szymonowi gratulujemy wyróżnienia za utwór Mynka Antka.