Informacja dla Rodziców

Wznowienie przyjmowania dzieci do przedszkola

Informujemy, że Gmina Krzyżanowice wznawia funkcjonowanie placówek przedszkolnych z dniem 1 czerwca 2020 r., zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia.

Kierując się odpowiednimi wytycznymi nasze Przedszkole im. Kubusia Puchatka może przyjąć 15 dzieci.

Zainteresowanych rodziców proszę o telefoniczny kontakt z dyrektorem placówki, aby uzyskać potwierdzenie, że dziecko może zostać przyprowadzone. Konieczne jest także podpisanie wymaganych informacji i oświadczeń.

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania zostaną podane telefonicznie.

Anna Kubica, tel. 534 524 818

Dyrektor ZSP