I Powiatowy Festiwal „Tańczące Przedszkolaki” pod patronatem Starosty Raciborskiego oraz Wójta Gminy Krzyżanowice

„TAŃCZĘ…WIĘC JESTEM”
We wtorek, 25 kwietnia 2023 r., w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Zabełkowie odbył się I Powiatowy Festiwal Taneczny „Tańczące Przedszkolaki” pod
honorowym patronatem Starosty Raciborskiego oraz Wójta Gminy Krzyżanowice. Można
więc zatem śmiało powiedzieć, że Przedszkole w Zabełkowie wyruszyło w „festiwalową
podróż” tanecznym krokiem. Celem festiwalu było zaprezentowanie młodych ludzi, którzy
swoimi zainteresowaniami, uzdolnieniami i chęcią wzbogacają nie tylko swoje życie, ale
także życie swojego otoczenia. W Festiwalu uczestniczyły przedszkola z terenu Gminy
Krzyżanowice i Powiatu Raciborskiego. Wystąpiły zespoły przedszkolne z Rudnika,
Krzyżanowic, Raciborza (Przedszkole nr 13 oraz nr 23) Owsiszcz, Bieńkowic, Tworkowa,
Chałupek, Bolesławia i Zabełkowa. Wszystkim występom, z wielką uwagą, przyglądało się
jury w składzie: Ilona Świerczek, instruktor i pedagog tańca zespołu tanecznego „Uśmiech”,
Joanna Dudkiewicz, instruktor tańca i fitness, Sabina Ciuraszkiewicz, koordynator do spraw
kultury GZOKSiT oraz Krystyna Ciuberek emerytowany wieloletni nauczyciel przedszkola.
Nie mogło również zabraknąć wśród gości Wójta Gminy Krzyżanowice pana Grzegorza
Utrackiego, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Tworkowie
panią Darię Wieczorek, przedstawiciela z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Rybniku
panią Marię Koloch, Sołtysa Zabełkowa pana Mariana Studnic, przewodniczącą Rady
Rodziców panią Ewelinę Chłapek oraz Dyrektorów przedszkoli Powiatu Raciborskiego. Nad
oprawą muzyczną czuwał pan Andrzej Fojcik. Zespoły taneczne ukazały swój artyzm w
tańcach do utworów muzycznych takich jak np. Piraci z Karaibów, Uwertura dla M, Choć
pomaluj mój świat, River Flows in you czy utwór Eltona Johna. Dzieci tworzyły na scenie
przepiękne kompozycje taneczne, a wszystko to odbywało się pod czujnym okiem
nauczycieli, którzy przygotowywali dzieci do tego niecodziennego wydarzenia. Każda grupa
pozostawiła po prezentacji tanecznej radosne i miłe odczucia. Ważnym elementem Festiwalu
były również zabawy ruchowe z postacią Psiego Patrolu, który na cześć imprezy przyniósł ze
sobą tort z charakterystycznym znakiem imprezy „kluczem wiolinowym”. Nie mogło również
zabraknąć na scenie znanego wszystkim zespołu tanecznego „Uśmiech” z Tworkowa, który
zaprezentował swe umiejętności w trzech układach choreograficznych. Końcowym
elementem imprezy był werdykt Jury, które wyróżniło trzy zespoły taneczne, które ich
zdaniem wykonały swój taniec na przysłowiową szóstkę. Do wyróżnionych przedszkoli należały: zespół „Tańczące Liski” z Przedszkola nr 13 w Raciborzu, zespół „Promyczki” z
Przedszkola w Tworkowie oraz zespół „Lwy” z Przedszkola w Zabełkowie. Zwieńczeniem
Festiwalowych zmagań było wspólne zdjęcie wszystkich uczestników oraz wspólny
poczęstunek. Dziękujemy serdecznie zaproszonym gościom za to, że zaszczycili nas swoją
obecnością, dziękujemy wszystkim wykonawcom i wspaniałej publiczności, cieszymy się już
teraz na kolejny taneczne edycje.

Anna Nowak