Gala Laureatów

Jak co roku, na zakończenie szkoły, sala widowiskowa tworkowskiego Centrum Kultury
zgromadziła laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych, a tym samym reprezentowały
naszą gminę na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. W
tym roku osiągnięciami mogło pochwalić się 72 laureatów w kategorii przedmiotowej i 53
laureatów w kategorii sportowej. Wójt gminy Grzegorz Utracki i dyrektor GZOKSiT Daria
Wieczorek wręczyli dyplomy i nagrody wyróżniającym się uczniom i listy gratulacyjne ich
opiekunom. Wśród nagrodzonych byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści, a także
przedszkolaki. Wśród nagrodzonych znalazły się przedszkolaki naszego przedszkola z grupy
młodszej: Liliana Buba, Zofia Klyszcz, Iga Stanuch, Agata Krupa, wśród grupy starszej: Marek
Wileczelek, Bianka Kretek, Zofia Mazur, Jakub Polak oraz Laura Piegza.
Serdeczne gratulacje!!!

Anna Nowak