Dzień pojazdu w grupie starszej

W środę odbył dzień tematyczny, który tym razem poświęcony był pojazdom. Dzieci przyniosły do przedszkola swój ulubiony pojazd, o którym opowiadały innym przedszkolakom. Pojawiły się traktory, samochody, wywrotki oraz wiele innych. Dzieci wysłuchały wierszyka o zabawkach, dowiedziały się, że o zabawki należy dbać, szanować, odkładać na wyznaczone miejsce oraz sprzątać po zabawie. Dzieci porównywały wielkości, szeregowały od najmniejszego do największego pojazdu. To był miły i kreatywny dzień!

M. Nawrocka