Dzień Mycia rąk

Dbałość o zdrowie dzieci, to jedno z zasadniczych zadań przedszkola. Przekazując dzieciom wiedzę, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy ułatwić im zdrowy styl życia, a tym samym poprawić ich funkcjonowanie  i wizerunek w społeczeństwie. Jednym ze sposobów realizacji tego zamierzenia był udział naszych podopiecznych w Światowym Dniu Mycia Rąk,  obchodzonym corocznie 15 października, a ustanowionym przez UNICEF w 2008 roku, jako akcję edukacyjną. Celem tegorocznych obchodów było zwrócenie uwagi na wciąż istniejący problem chorób, spowodowanych właśnie brakiem higieny rąk u dzieci oraz podkreślenie konieczności mycia rąk w wielu sytuacjach w ciągu dnia. Wydarzenie to zapoczątkowane zostało ze względu na fakt, iż ludzie często chorują, a znaczna część występujących chorób wynika z braku higieny rąk. Tego dnia dzieci dowiedziały się jak wyglądają zarazki osiadające na brudnych rękach, a także w jakich sytuacjach należy konieczne myć ręce, utrwalały również poszczególne etapy ich prawidłowego mycia.  Mamy nadzieję, że od dziś wszyscy w naszym przedszkolu będą mieć  czyste, lśniące i pachnące myłem ręce! Brawo!