Dzień drzewa

10 października obchodziliśmy „Święto Drzewa”. Dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Przedszkolaki dowiedziały się również jak wielkie znaczenie mają drzewa dla czystości powietrza, a tym samym dla zdrowia człowieka. Każda z grup wykonała pracę plastyczną pt. „Drzewko”. Następnie w ogrodzie przedszkolnym podczas zabaw badawczych oglądały drzewa, dotykały ich kory, liści i gałązek. Podsumowaniem dzisiejszych zajęć było wręczenie drzewom prezentów wykonanych przez dzieci oraz odśpiewanie „Sto lat”.

Marta Nawrocka