Dzieci na świecie – grupa młodsza

Pierwszy tydzień czerwca w grupie młodszej upłynął pod hasłem „Dzieci Świata”. Podczas zajęć maluszki poznały dzieci zamieszkujące różnorodne kontynenty, ich zainteresowania, zabawy, środowisko życia oraz zwyczaje. Zwróciliśmy również uwagę, iż nie wszystkie dzieci na świecie mają tak samo dobre warunki do rozwoju co my. Dlatego należy być wrażliwym na przestrzeganie praw dziecka. Jednakże najważniejszym przekazem tygodniowych zajęć było poszanowanie praw wszystkich dzieci na całym świecie oraz kształtowanie wśród naszych najmłodszych szacunku wobec drugiego człowieka oraz postawy równości, pomimo różnic w wyglądzie zewnętrznym, narodowości, wyznania, czy przekonań. My jako dorośli powinniśmy krzewić codziennie te wartości wśród naszych najmłodszych, kierując się słowami Janusza Korczaka

„DZIECKO MA PRAWO BYĆ SOBĄ. MA PRAWO DO POPEŁNIANIA BŁĘDÓW. MA PRAWO DO POSIADANIA WŁASNEGO ZDANIA. MA PRAWO DO SZACUNKU.
NIE MA DZIECI – SĄ LUDZIE.”

Michaela Sigmund-Lasak