Dożynki Gminne w Zabełkowie c.d.

Gminne Święto Plonów w Zabełkowie

Żniwa zakończone – rolnicy skrzętnie pozbierali każde źdźbło zboża z pola. Teraz dziękują za zbiory. Dożynki to czas radości po zakończonych żniwach. Święto Plonów jest tradycyjnym podziękowaniem dla rolników za codzienny trud, który wkładają w pracę na roli.

Niezwykle odświętny charakter przybrały tegoroczne dożynki w Zabełkowie. Miejscowości tej przypadł zaszczyt organizacji Gminnego Święta Plonów.

Niedziela 18 września była głównym dniem obchodów. Rozpoczęła je uroczysta Msza św. w kościele parafialnym św. Jadwigi, celebrowana przez księdza dziekana Jerzego Witeczka, księdza proboszcza Franciszka Grabelusa i ojca Joachima, kapelana sióstr franciszkanek z Krzyżanowic.

Po mszy ulicami wsi przeszedł kolorowy korowód z koronami dożynkowymi. Na czele jechał zabytkowy traktor Ursus, następnie jeźdźcy, za nimi szły mażoretki zespołu „Uśmiech” i gminna orkiestra dęta, dzieci ze szkoły i przedszkola. W bryczce jechali starostwie dożynek: Teresa Seemann i Krzysztof Mazur. Na końcu dożynkowego korowodu jechały odświętnie przystrojone maszyny rolnicze z wszystkich sołectw naszej gminy, nie zabrakło też humorystycznych scenek prezentowanych na przyczepach. W pochodzie razem z mieszkańcami szli m.in.: senatorzy i posłowie, starostowie czeskich gmin partnerskich, starosta raciborski, przedstawiciele agencji, instytucji oraz zakładów działających na rzecz rolnictwa, wójt Grzegorz Utracki i przewodniczący Rady Gminy Brunon Chrzibek oraz radni gminy.

W imieniu władz samorządowych rolnikom dziękował wójt gminy, składając wszystkim pracującym na roli wyrazy szacunku i uznania. Starostowie dożynek uroczyście przekazali włodarzom gminy bochen chleba upieczony z tegorocznego zboża. Potem nastąpiło symboliczne dzielenie się chlebem, którym starostowie oraz wójt i przewodniczący rady częstowali wszystkich obecnych na uroczystości.

Gminne święto plonów było okazją do uhonorowania zasłużonych rolników i osób pracujących na rzecz rolnictwa w gminie Krzyżanowice. Nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymali: Roman Herber z Bieńkowic, Norbert Obruśnik z Bolesławia, Konrad Drobny z Tworkowa, Henryk Fichna z Krzyżanowic, Jan Juraszek z Nowej Wioski, Józef Lasak z Owsiszcz, Henryk Targacz z Roszkowa, Józef Bilik z Rudyszwałdu, Rainhard Staś z Zabełkowa, Jan Stańco z Chałupek.

Wieloletnią tradycją zabełkowskich dożynek jest moment wypuszczania białych gołębi jako zwiastunów i orędowników pokoju na świecie. W tym roku uczynili to zaproszeni na dożynki parlamentarzyści.

Tradycją uroczystości jest też przekazywanie symboli dożynkowych przyszłorocznym gospodarzom święta plonów – przewodnicząca KGW Anna Kupka oraz sołtys Zabełkowa Marian Studnic przekazali bochen chleba przedstawicielom Roszkowa.

Aby tradycji stało się zadość mieszkańcy Zabełkowa przystroili swoje posesje. Pomysłowość była wielka i nieograniczona – do dekoracji wykorzystano płody rolne, stare i nowe narzędzia rolnicze i nierolnicze. Szczególną uwagę zwracały śmieszne kukły, dowcipne hasła, niezwykłe kompozycje, scenki rodzajowe. Za pomysłową dekorację pierwszą nagrodę otrzymał Werner Gratza, drugą Bronisława Studnic, trzecią Teresa Wyrchowy.

Dożynki mają zarówno religijny jak i ludowy charakter, który jest powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Tak więc i w Zabełkowie gospodarze zapewnili atrakcyjny program artystyczny. Na scenie zaprezentowały się przedszkolaki i dzieci ze szkoły, zespoły taneczne „Uśmiech” i „Tworkauer Eiche”.

Gwiazdą gminnego święta plonów w Zabełkowie był zespół Modern Talking Reloaded. Występ był pełen energii i pozytywnych emocji, widzowie reagowali żywiołowo na znane przeboje – w górze widać było marynarki, niektórzy tańczyli w rytm muzyki.

Dożynkowe świętowanie w Zabełkowie rozpoczęto w sobotę. Gości bawił kabaret Masztalscy oraz zespół Kola i Jula. Wieczorem, mimo kiepskiej pogody, bawiono się na zabawie tanecznej do samego rana.

Przygotowania do gminnych dożynek trwały wiele tygodni. Ogrom pracy organizatorów, zgodny wysiłek Rady Sołeckiej i organizacji społecznych, a także szkoły i przedszkola oraz mobilizacja mieszkańców sprawiły, że dożynki były bardzo udane. Nawet pogoda sprawiła miłą niespodziankę i dopisała w to święto.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Obecnie Spółka rozpoczyna realizację kluczowego projektu inwestycyjnego jakim jest Interkonektor Polska-Czechy, w ramach którego powstanie gazociąg wysokiego ciśnienia o długości ok. 54 km i średnicy 1000 mm, tłocznia gazu w Kędzierzynie-Koźlu oraz stacja pomiarowa na terenie gminy Krzyżanowice. Trasa gazociągu będzie przebiegała przez teren województwa opolskiego w gminach Kędzierzyn-Koźle, Bierawa i Cisek oraz województwa śląskiego w gminach Rudnik, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Krzanowice i Krzyżanowice.
Celem inwestycji jest stworzenie dwukierunkowego połączenia przesyłowego pomiędzy Polską i Czechami, które umożliwi kształtowanie konkurencyjnego rynku gazu w Europie Środkowo i Południowo-Wschodniej. Projektowana inwestycja objęta jest Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (zwaną „Specustawą”) – Dz. U. z 2009 Nr 84 poz. 700 wraz z późniejszymi zmianami.
Gminy, na terenie których będzie zlokalizowany gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.
Ponadto Interkonektor Polska-Czechy będzie stanowił ważny element gazowego Korytarza Północ-Południe. W październiku 2013 roku Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym”(PCI), natomiast w maju 2015 roku Interkonektor Polska – Czechy otrzymał dofinansowanie unijne w zakresie prac projektowych w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę”(CEF – Connecting Europe Facility)
Więcej informacji o inwestycji oraz znaczeniu statusu PCI znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI, które są dostępne na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. (http://www.gaz-system.pl/wsparcie-z-ue/projekty-o-statusie-pci-pci-project-of-common-interest/).

Szczegółowe informacje na temat Sponsora Głównego dostępne są na stronie internetowej http://www.gaz-system.pl