Czy można wydrukować przestrzeń? – wykład na Krzyżanowickim Uniwersytecie Dziecięcym

Czy można wydrukować przestrzeń? – wykład na Krzyżanowickim Uniwersytecie Dziecięcym

19 listopada studenci Krzyżanowickiego Uniwersytetu Dziecięcego mogli z bliska obserwować jak działa drukarka 3D. Dzieci dowiedziały się, że druk ten ma zastosowanie m.in. w medycynie, technice, motoryzacji, ale i w kulinariach.

Prowadzący – pracownik Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych Uniwersytetu Śląskiego – zaprezentował działanie drukarki 3D, skanera 3D oraz innych urządzeń potrzebnych do planowania i wykonywania tzw. inżynierii odwrotnej, czyli procesu, w którym na podstawie obiektu rzeczywistego otrzymujemy jego dokumentację w formie 3D. Wszyscy wspólnie zastanawiali się nad odpowiedzią na pytanie – czy da się wydrukować przestrzeń?

Podczas, gdy mali studenci uczestniczyli w zajęciach i pokazie naukowym, rodzice i opiekunowie mogli skorzystać z wykładu i warsztatów w ramach Akademii Rozwoju Rodzica. Pierwszy z cyklu wykładów zatytułowany był „Moje dziecko moim szefem – jak zarządzać swoim pracodawcą”.

Zajęcia dla studentów odbywają się raz w miesiącu, wg ustalonego harmonogramu, w sali narad Urzędu Gminy, natomiast wykłady Akademii Rozwoju Rodzica prowadzone są w małej sali narad Urzędu Gminy. Wójt gminy Grzegorz Utracki, który przywitał młodych studentów, pogratulował im podjęcia decyzji o poznawaniu fascynującego świata nauki i rozwijaniu swoich zainteresowań, a rodziców zachęcał do uczestniczenia w wykładach dla dorosłych.

logo_gaz-system

 

Główny sponsor:

 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.  Obecnie Spółka rozpoczyna realizację kluczowego projektu  inwestycyjnego jakim jest Interkonektor Polska-Czechy, w ramach którego powstanie gazociąg wysokiego ciśnienia o długości ok. 54 km i średnicy 1000 mm, tłocznia gazu w Kędzierzynie-Koźlu oraz stacja pomiarowa na terenie gminy Krzyżanowice. Trasa gazociągu będzie przebiegała przez teren województwa opolskiego w gminach Kędzierzyn-Koźle, Bierawa i Cisek oraz  województwa śląskiego w gminach Rudnik, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Krzanowice i Krzyżanowice.

Celem inwestycji jest stworzenie dwukierunkowego połączenia przesyłowego pomiędzy Polską i Czechami, które umożliwi kształtowanie konkurencyjnego rynku gazu   w  Europie Środkowo i Południowo-Wschodniej. Projektowana inwestycja objęta jest Ustawą  z dnia 24 kwietnia 2009 r.  o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (zwaną „Specustawą”) – Dz. U. z 2009 Nr 84 poz. 700 wraz z późniejszymi zmianami.

Gminy, na terenie których będzie zlokalizowany gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2%  wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

Ponadto Interkonektor Polska-Czechy będzie stanowił ważny element gazowego Korytarza Północ-Południe. W październiku 2013 roku Komisja Europejska przyznała inwestycji  status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym”(PCI), natomiast w maju 2015 roku Interkonektor Polska – Czechy otrzymał dofinansowanie unijne w zakresie prac projektowych w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę”(CEF – Connecting Europe Facility)

Więcej informacji o inwestycji oraz znaczeniu statusu PCI znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI, które są dostępne na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. (http://www.gaz-system.pl/wsparcie-z-ue/projekty-o-statusie-pci-pci-project-of-common-interest/).

 

Szczegółowe informacje na temat Sponsora Głównego dostępne są na stronie internetowej  http://www.gaz-system.pl