Bezpiecznie na drodze

W drugim tygodniu września dzieci z grupy starszej rozmawiały o bezpieczeństwie na drodze.
Starszaki przypomniały sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, dowiedziały się jak
prawidłowo przechodzić na przejściu dla pieszych, pamiętając o 5 zasadach: zatrzymaj się przed
przejściem, spójrz w lewo, spójrz w prawo, spójrz w lewo, jeśli nic nie jedzie, przejdź spokojnie na
drugą stronę. Podczas zabaw w grupie dzieci poznały niektóre znaki drogowe tj. przejście dla
pieszych, droga wyłącznie dla rowerów, uwaga dzieci, czy sygnalizacja świetlna określając przy temu
jaką figurą geometryczną jest dany znak. Dowiedziały się, że przez jezdnię można przechodzić tylko w
wyznaczonym miejscu – pasach dla pieszych – zebrze. Aby było wesoło na chwilkę zamieniły się w to
ciekawe zwierzę. Pod koniec tygodnia przedszkolaki odbyły krótki quiz, który polegał na sprawdzeniu
ilości zapamiętanych treści poruszanych w trakcie zajęć i zabaw tematycznych na zajęciach. Wszystkie
dzieciaki wykazały się wiedzą na temat bezpiecznej drogi do przedszkola oraz znajomością zasad
bezpieczeństwa w przedszkolu i na placu zabaw. Bądźmy uważni i przestrzegajmy przepisów ruchu
drogowego. Nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze!

Anna Nowak