Bezpieczni na drodze – zajęcia w grupie starszej

W drugim tygodniu września tematem kompleksowym w grupie starszej było bezpieczeństwo. Dzieci nie tylko utrwaliły zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu pieszym i drogowym, które już doskonale znały ale także poznały znaki drogowe, które klasyfikowały na znaki zakazu,  informacyjne i ostrzegawcze. Starszaki uczestniczyły w wielu zabawach ruchowych na dywanie TupuTan  m.in: wcielając się policjanta kierującego ruchem, a także innych uczestników ruchu drogowego:  pieszych i pojazdy. Ważnym aspektem bezpieczeństwa jest znajomość numerów alarmowych. Grupa starsza doskonale zna wszystkie, w tym międzynarodowy numer alarmowy 112. Przedszkolaki dowiedziały się także w jakich sytuacjach należy wezwać odpowiednie służby ratownicze. Zwieńczeniem tygodniowych zajęć był quiz wiedzy nt. bezpieczeństwa podczas którego starszaki wykazały się niemałą wiedzą 🙂

Michaela Sigmund-Lasak