Bezpieczne przedszkolaki

W drugim tygodniu września tematem kompleksowym w grupie starszej było bezpieczeństwo. Dzieci nie tylko utrwaliły zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu pieszym i drogowym, które już doskonale znały ale także poznały nowe znaki drogowe, które klasyfikowały na znaki zakazu, nakazu, informacyjne i ostrzegawcze. Starszaki uczestniczyły w wielu zabawach ruchowych na dywanie TupuTan  m.in: wcielając się policjanta kierującego ruchem, a także innych uczestników ruchu drogowego:  pieszych i pojazdy. Ważnym aspektem bezpieczeństwa jest znajomość numerów alarmowych. Grupa starsza doskonale zna wszystkie cztery, jak również dzieci dowiedziały się w jakich sytuacjach należy wezwać odpowiednie służby ratownicze. Zwieńczeniem tygodniowych zajęć była wycieczka na skrzyżowanie, gdzie nasi milusińscy w praktyczny sposób mogli wykorzystać zdobytą wiedzę.