Kolorowy zawrót głowy – przedszkolaki zaprezentowały się na przeglądzie teatrzyków

W czwartek 25 kwietnia miał miejsce I dzień XXVII Międzynarodowego Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych pod patronatem Starosty Raciborskiego. Na scenie tworkowskiego Centrum Kultury wystąpiło pięć grup teatralnych, nasze przedszkole reprezentowała grupa starsza w inscenizacji „Calineczki”.

Przedstawienia oceniała komisja artystyczna – Izabela Karwot (pedagog, reżyser, aktorka, instruktorka teatralna, dyrektor Domu Kultury w Rybniku), Bernadeta Klement (pedagog, wieloletnia dyrektorka przedszkola w Tworkowie),  Anna Gajęcka (pedagog, emerytowana wychowawczyni kilku pokoleń przedszkolaków) oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach – Agnieszka Winiarczyk.

Wszystkie inscenizacje były pomysłowe, świetnie wyreżyserowane, a dzieci mogły pokazać w nich swoje zdolności i umiejętności recytatorskie, taneczne i aktorskie – przygotowane do występów scenicznych przez wychowawczynie w przedszkolach. Zasługą nauczycielek i pracowników przedszkoli były także pomysłowe dekoracje i przepiękne kostiumy. Przeglądy organizowane przez Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki nie są konkursami, gdzie przyznawane są miejsca, jednak każda występująca grupa nagradzana jest zestawem pięknych zabawek.

Występom najmłodszych aktorów przyglądali się rodzice i dziadkowie oraz zaproszeni goście: starosta raciborski Grzegorz Swoboda, starosta Haci Werner Vyletělek, wicestarosta Piszcza Stanislav Bartusek, wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki.