Gala Laureatów

Jak co roku, na zakończenie szkoły, sala widowiskowa tworkowskiego Centrum Kulturyzgromadziła laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych, a tym samym reprezentowałynaszą gminę na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Wtym roku osiągnięciami mogło pochwalić się 72 laureatów w kategorii przedmiotowej i 53laureatów w kategorii sportowej. Wójt gminy Grzegorz Utracki i dyrektor[…]